ห้องประชุม สัมมนา

Grand Diamond Room
ห้องแกรนด์ไดมอนด์

Ghing Daow Room
ห้องกิ่งดาว
Ghing Thong Room
ห้องกิ่งทอง