โรงแรมเวลนครปฐมเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งแห่งแรกใจกลางเมืองนครปฐม ตั้งอยู่ในศูนย์กลางย่านธุรกิจของนครปฐม ทั้งยังไม่ไกลจากสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น องค์พระปฐมเจดีย์และพระราชวังสนามจันทร์

Whale Hotel Nakorn Pathom is the first class hotel in Nakorn Pathom province.
It is located near comercial area and also not far from the important historical places such as Phra Pathom Chedi or Sanam Chan Palace.